Sikkerhedsgodkendelse

Mange stillinger i Statens It kræver, at medarbejderne bliver sikkerhedsgodskendt af PET.

I Statens It skal alle medarbejdere kunne løse opgaver på kryds og tværs af vores kundekreds. Det giver fleksibilitet og gode muligheder for at udnytte ressourcer.

Men det kræver også, at blandt andet alle medarbejdere, der har adgang til fx data og systemer, er sikkerhedsgodkendte til at kunne arbejde i hele Statens It.

Over halvdelen af medarbejderstaben - fortrinsvis support og it-driftsmedarbejdere - har således arbejde af en sådan karakter, at de er sikkerhedsgodkendte.

Ansættelse i Statens It

Kræver dit nye arbejde i Statens It, at du skal sikkerhedsgodkendes, sørger Statens It for, at du kommer igennem en godkendelsesprocedure til PET’s niveau "FORTROLIGT" eller "HEMMELIGT".

Det betyder, at du samt din ægtefælle/samlever undersøges i Politiets registre, så Statens It kan sikre sig, at der ikke er tvivl om din pålidelighed i forbindelse med håndtering af klassificerede informationer.